Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen is een aantrekkelijke, groeiende stad. Kijkend naar de ruimte, leefbaarheid en gezondheid van Nijmegenaren staat de stad de komende jaren voor grote uitdagingen en keuzes, zeker als het om verkeer gaat. In de stad is er geen plek voor nog meer auto’s. Nijmegen zet stevig in op andere vervoersmiddelen, bestaand en nieuw. Tegelijk werkt de gemeente aan de verbetering van de bestaande infrastructuur, zoals de renovatie van de Waalbrug en de daarmee gekoppelde wegen. Met als doel dat de stad ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.